- xuất bản

Các bước để xuất bản một cuốn sách

Bạn có một tác phẩm và muốn xuất bản nó, tuy nhiên bạn không biết quy trình để xuất bản như thế nào. Sau đây là các bước để tiến hành xuất bản một cuốn sách.

  1. Chọn nhà xuất bản và đăng ký xuất bản

Sau khi hoàn thiện bản thảo tác phẩm, hãy chọn một nhà xuất bản để gửi bản thảo. Sau khi đọc, kiểm duyệt, biên tập và nhận nội dung đáp ứng các quy định của pháp luật, nhà xuất bản sẽ đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

 Sau 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trả lời bằng văn bản xác nhận đăng ký xuất bản. Đây là căn cứ để cho nhà xuất bản đưa ra quyết định xuất bản đối với từng tác phẩm.
         2. Thiết kế trang bìa

Trang bìa được thiết kế đẹp mắt, phù hợp với nội dung của tác phẩm đồng thời đảm bảo đúng các quy định của pháp luật như bìa 1 là bìa phía trước, cần ghi thông tin về tên của tác phẩm, tác giả hoặc người chủ biên, biên soạn, người dịch… (nếu có), tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản; Bìa sau phải ghi giá bán lẻ đối với sách kinh doanh hoặc sách không bán đối với sách không kinh doanh kèm mã vạch chuẩn…. Hình của tác giả sẽ được in ở bìa 4 để giới thiệu. Trên bìa không quảng cáo bất kì cái gì…

Cần nghiên cứu kỹ các quy định liên quan đến trang bìa để đảm bảo không vi phạm pháp luật.

3. Chế bản điện tử chuyển đến nhà in

 Sau khi có quyết định xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tác phẩm sẽ được đánh máy và trình bày theo khổ in đã chọn đồng thời in trên giấy can để chuyển đến nhà in.

4. Công đoạn in, gia công và đóng gói tác phẩm, cuốn sách

 Việc nhận in xuất bản phẩm phải đúng theo quy định đồng thời có hợp đồng theo quy định của pháp luật giữa cơ sở in với nhà xuất bản hoặc đơn vi được cấp giấy phép xuất bản tài liệu.

 5. Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành, tất cả các xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản. Trong thời hạn là 45 ngày, kể từ ngày xuất bản phẩm được phát hành, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp ba bản sản phẩm cho Thư viện Quốc gia đối với số lượng in trên 300 bản và nộp 02 bản đối với số lượng in dưới 300 bản.

6. Phát hành xuất bản phẩm.

 Sau khi được in ra, sách sẽ được kiểm tra chất lượng, và hoàn thành nộp lưu chiểu.