Doanh số bán hàng sách dành cho người lớn trong tháng Tám giảm
- xuất bản

Doanh số bán hàng sách dành cho người lớn trong tháng Tám giảm

Theo con số thống kê từ 1.204 nhà xuất bản cung cấp cho AAP như là một phần trong chương trình StatShot, doanh số bán hàng sách dành cho người lớn đã giảm nhẹ trong tháng Tám năm 2017 so với một năm trước đây, trong khi doanh số bán hàng ở phân khúc dành cho trẻ em/ người trẻ tăng nhẹ.

Doanh số bán hàng sách dành cho người lớn trong tháng Tám giảm

Doanh số sách kinh doanh dành cho người lớn đã giảm 0,3% trong tháng Tám. Hai định dạng in chính, bìa cứng và bìa mềm thương mại, đã giảm trong tháng, tương ứng là 1,5% và 0,8%, trong khi doanh số bìa mềm ở thị trường đại chúng đã tăng 10,6% so với tháng Tám năm 2016. Sách âm thanh có thể tải về cũng có một tháng kinh doanh tốt khi doanh số tăng 25%, nhưng doanh số bán sách âm thanh định dạng vật lý lại giảm 12,5%. Doanh số sách điện tử từ báo cáo của các nhà xuất bản cũng giảm, thấp hơn 7,9% so với tháng Tám năm ngoái.

Ở phân khúc sách dành cho trẻ em/ người trẻ, doanh số bán hàng tăng 2,9% so với tháng Tám năm 2016, nhờ mức tăng 6,6% của sách bìa cứng. Doanh số sách ban hàng tiếp tục tăng mạnh, hơn 4,2%. Doanh số sách điện tử giảm 2,9%.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, doanh số bán hàng ở phân khúc sách dành cho người lớn đã tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016, có được là nhờ mức tăng 25% của doanh số bán hàng sách âm thanh có thể tải về được và mức tăng 8,6% của doanh số bán sách cứng; bù đắp cho mức giảm 11,8% và 5,4% ở thị trường đại chúng và định dạng sách điện tử.

Doanh số bán hàng ở phân khúc sách dành cho trẻ em/ người trẻ giảm 2,5% trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Tám so với năm 2016, khi doanh số bán hàng sách bìa cứng giảm 8,3% nhưng sách phát hành tăng 9%.

Doanh số trong tháng Tám của tất cả 1.204 nhà xuất bản báo cáo cho AAP giảm 1,5%, so với tháng Tám năm 2016, và giảm 0,6% so với 8 tháng đầu năm của năm nay.