Doanh số bán hàng tháng Bảy sụt giảm
- tin tức văn hóa

Doanh số bán sách tháng Bảy sụt giảm

Trong tháng Bảy, doanh số bán sách dành cho người lớn giảm 9,8%, so với cùng kỳ năm 2016, trong khi doanh số bán hàng của phân khúc trẻ em/ thanh thiếu niên giảm 36,8%. Số liệu thống kê này được lấy từ các con số do Hiệp hội các Nhà xuất bản Mỹ phát hành như là một phần của chương trình StatShot.

Doanh số bán hàng tháng Bảy sụt giảm

Sự sụt giảm trong doanh số bán sách dành cho trẻ em là do tháng Bảy năm ngoái phát hành cuốn Harry Potter and the Cursed Child, là cuốn sách bán chạy trong năm 2016. Ấn phẩm của Potter có ảnh hưởng lớn nhất doanh số định dạng sách cứng, khi doanh số đã giảm 61,1% trong tháng Bảy so với một năm trước. Doanh số bán sách điện tử đã giảm 16%. Mặc dù rất khó để so sánh hai giai đoạn do việc phát hành cuốn Potter, nhưng doanh số trong 7 tháng đầu năm 2017 ở hạng mục sách trẻ em chỉ giảm 3,5%, so với cùng kỳ năm 2016.

Ở phân khúc sách dành cho người lớn, doanh số bán hàng ở thị trường sách bìa mềm và sách âm thanh vật lý đã giảm tương ứng lần lượt là 26,3% và 41,7%. Chỉ doanh số bán sách âm thanh có thể tải xuống tăng lên trong tháng này, với mức tăng 21,6%. Ngay cả khi doanh số tháng Bảy giảm, doanh số ở phân khúc này trong 7 tháng đầu năm 2017 vẫn tăng 1,1% so với cùng kỳ một năm trước.

Tính tổng cộng 1.204 nhà xuất bản báo cáo dữ liệu đến Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, doanh số bán hàng của các nhà xuất bản trong tháng Bảy đã giảm 11,7%, nhưng tăng 0,2% tính trong 7 tháng đầu năm.