- xuất bản

Doanh số và lợi nhuận tại Quarto đều giảm trong năm 2017

Doanh số tại Quarto Group đã giảm hơn 1% trong năm 2017 so với năm 2016, giảm xuống còn 152,5 triệu đô la Mỹ, và lợi luận đã giảm đáng kể hơn, 57,6%, xuống còn 7,2 triệu đô la Mỹ.

Hồi giữa năm 2017, Quarto đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo rằng doanh số bán hàng trong nửa đầu năm 2017 vẫn còn thấp so với kỳ vọng và trong khi đưa ra dự báo nửa sau sẽ được cải thiện, ban điều hành cho biết doanh thu và lợi nhuận có thể sẽ giảm so với một năm trước.

Giám đốc điều hành Marcus Leaver đã gọi năm 2017 là năm chuyển tiếp, năm mà Quarto đã bỏ các tài sản không phải là sách để trở thành “doanh nghiệp kinh doanh sở hữu trí tuệ thuần túy”. Trong năm 2017, công ty cũng phải đối mặt với điều kiện kinh doanh bất ổn bao gồm doanh số sách tiếp tục chuyển từ các cửa hàng bán lẻ vật lý sang trực tuyến. Leaver cho biết: “Ngày nay, mọi người mua sách ngày càng khác so với việc mua sách trong quá khứ.”

Công ty cho rằng sự sụt giảm lợi nhuận của công ty là do hàng tồn kho cao, chi phí hàng hóa tăng, và chi phí bản quyền khi doanh thu thương mại trở thành một phần lớn hơn trong sự hợp nhất của nó – cùng với chi phí phát triển cao hơn do việc hợp nhất của Becker & Mayer.

Việc mua lại của Becker & Mayer đã đem lại sự tăng trưởng doanh thu cho phân khúc trẻ em của Quarto, với doanh số tăng 19% – 7%, không bao gồm mua bán của Becker & Mayer. Các sản phẩm dành cho trẻ em hiện giờ chiếm 1/3 tổng doanh thu của Quarto, trong khi sản phẩm dành cho người lớn chiếm phần còn lại, nhưng doanh số giảm đến 9%.