quầy sách kinh doanh
- xuất bản

Doanh thu tài liệu bậc đại học, sách kinh doanh dành cho người lớn tăng trong Quý I

Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố bởi chương trình StatShot của Hiệp hội xuất bản Mỹ, doanh thu sách kinh doanh dành cho người lớn đã tăng 3,4% trong quý I năm 2017, so với cùng kỳ năm 2016.

quầy sách kinh doanh
Phân khúc sách kinh doanh dành cho người lớn là một trong ba mảng xuất bản chính có sự tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm 2016. Phân khúc tài liệu khóa học bậc đại học cũng sự tăng trưởng lớn nhất so với cùng kỳ, với doanh thu tăng đến 24,3%.
Trong phân khúc sách kinh doanh dành cho người lớn, doanh thu sách bìa cứng tăng 18,1% trong quý này, bù đắp sự suy giảm trong sách định dạng bìa mềm. Sách âm thanh có thể tải xuống cũng có sự phát triển mạnh, với doanh thu tăng 23,1% trong quý này. Nhưng doanh thu sách điện tử vẫn tiếp tục giảm, giảm 4,5% trong ba tháng đầu năm.
Doanh thu phân khúc sách cho trẻ em giảm 3,2% trong quý đầu tiên. Nguyên nhân chính khiến doanh thu phân khúc này giảm là do doanh thu sách bìa mềm kém. Doanh thu của định dạng sách này giảm 14,2% trong quý này, trong khi đó sách bìa cứng tăng 14,6%.
Phân khúc cũng có sự suy giảm đáng kể là sách về tôn giáo; doanh thu của phân khúc này giảm 7,4%.
Con số thống kê của StatShot thu thập từ 1.202 nhà xuất bản đã cung cấp báo cáo cho AAP. Tổng doanh thu của các nhà xuất bản đưa ra báo cáo tăng 4,9% trong quý đầu của năm 2017 so với năm 2016.