Phó Chủ tịch chuẩn bị nghỉ hưu, Simon & Schuster cải tổ kinh doanh
- xuất bản

Phó Chủ tịch chuẩn bị nghỉ hưu, Simon & Schuster cải tổ kinh doanh

Nhà xuất bản Simon & Schuster vừa thông báo rằng Phó Chủ tịch điều hành phụ trách mảng Kinh doanh và Tiếp thị của nó, ông Michael Selleck sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Cùng với sự ra đi của ông, nhà xuất bản này đã thực hiện một loạt các thay đổi đối với đội ngũ kinh doanh và hệ thống phân phối.

Phó Chủ tịch chuẩn bị nghỉ hưu, Simon & Schuster cải tổ kinh doanh

Gary Urda, người đang chịu trách nhiệm quản lý bộ phận bán hàng của Simon & Schuster, đã được chỉ định đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Kinh doanh, và sẽ chịu trách nhiệm phụ trách toàn bộ bộ phận kinh doanh của Simon & Schuster.

S & S cũng đã bổ nhiệm Colin Shields đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành bán hàng quốc tế và kỹ thuật số toàn cầu. Shields sẽ chịu trách nhiệm việc kinh doanh sách Simon & Schuster trên toàn cầu thông qua các kênh kỹ thuật số, trong khi vẫn đảm nhiệm quản lý việc bán mặt hàng âm thanh kỹ thuật số và các tựa sách có nguồn gốc từ Mỹ của Simon & Schuster trên thị trường quốc tế. Ông sẽ báo cáo trực tiếp tới Urda.

Với vai trò mới của mình, Urda sẽ trở thành thành viên Ủy ban điều hành của Simon & Schuster và báo cáo cho CEO của Simon & Schuster, ông Carolyn Reidy và Dennis Eulau, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính.

Ở mảng phân phối, Michael Perlman đã được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc của Simon & Schuster Publisher Services, giám sát toàn bộ các khía cạnh của mảng kinh doanh phân phối khách hàng của công ty. Ông sẽ báo cáo cho Eulau.

Trong thông báo về việc Selleck sắp nghỉ hưu, Reidy đã viết rằng Selleck đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty từ khi ông gia nhập Simon& Schuster vào năm 1984. Sau khi nắm giữa nhiều vị trí ở ban điều hành, ông đã được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại vào năm 2007.