Tăng cường quản lý các khâu xuất bản sách
- xuất bản

Tăng cường quản lý các khâu xuất bản sách

Hoạt động xuất bản nói chung và việc xuất bản sách nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nhân sinh quan cách mạng, niềm tin khoa học, đạo đức và lối sống tốt đẹp cho cán bộ, đảng viên và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Do đó, công tác quản lý xuất bản cần phải chặt chẽ, cẩn thận để không để lọt những cuốn sách có nội dung, tư tưởng thiếu lành mạnh, gây ảnh hưởng đến đời sống văn hoá xã hội.

Tăng cường quản lý các khâu xuất bản sách

Theo đánh giá của Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo TW), trong nhiều năm trở lại đây, các sai phạm trong hoạt động xuất bản có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Trung bình mỗi năm lại có khoảng 10% sai phạm về nội dung xuất bản. Cứ 10 cuốn sách ra đời thì lại có một tác phẩm không được kiểm duyệt kĩ càng về nội dung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp nhận của độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chính vì vậy, các NXB và những người làm công tác xuất bản phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực xuất bản, tự mình xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong việc cho ra đời những cuốn sách có giá trị phục vụ công chứng.

Nhằm ngăn chặn những cuốn sách có nội dung vô bổ, lệch lạc xuất hiện trên thị trường, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc cấp phép, thẩm định, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động là rất quan trọng. Cần xử lý mạnh tay những hành vi vi phạm như không đăng ký mà xuất bản, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản; tự ý thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản.

Bên cạnh đó, cần củng cố, nâng cao vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của các NXB trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động xuất bản theo khuôn khổ pháp luật. Đặc biệt, những người làm nhiệm vụ biên tập viên cần phải phát huy vai trò của mình, là “bộ lọc” thông minh, tinh tế góp phần mang đến cho đời những tác phẩm xuất sắc và có ý nghĩa nhất.