- sách hay

Xuất bản cuốn sách về cố Tổng bí thư Lê Duẩn

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật cùng với Ban Tuyên giáo Trung Ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức xuất bản cuốn sách có nhan đề “Lê Duẩn – một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.”


Nội dung cuốn sách là các bài viết chia sẻ của các đồng chí cán bộ lãnh đạo dã từng có thời gian làm việc cùng với Tổng bí thư Lê Duẩn và một số bài viết, tác phẩm được chọn lọc trước đây.
Xuyên suốt nội dung cuốn sách là những bài viết về tư duy sáng tạo và hành động thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn từ lúc thực hiện cách mạng giải phóng miền Nam cho đến quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong suốt gần 60 năm hoạt động cách mạng và 26 năm lãnh đạo ở các cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng bí thư Đảng, đồng chí Lê Duẩn vẫn luôn được ca ngợi về các tư tưởng lớn trong việc lãnh đạo và quản lý đất nước.
Đây là một cuốn sách quý giúp mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn về một chặng đường lịch sử của dân tộc ta cũng như tinh thần cách mạng dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong thời gian đó. Từ đó, đặc biệt là các bạn trẻ có thể cảm nhận và rút ra được cho bản thân những bài học quý giá để có thể áp dụng vào việc phát triển đất nước ở thời điểm hiện tại.

Tinh thần của đồng chí Lê Duẩn qua nội dung cuốn sách hi vọng sẽ có thể góp phần trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đây là một cuốn sách hay mà bạn nên có trong tủ sách của bạn.